File Nghe Giáo Trình Ha

Dưới đây là File Nghe tiếng Trung của cuốn 1 trong bộ Giáo trình Hán ngữ 6 Quyển :

BÀI 1 :

a. Bài đọc và từ vựng:

b. Ngữ âm :

C. Bài Tập Luyện Thanh :

BÀI 2 :

a. Bài đọc và từ vựng:

B . Ngữ Âm:

C.Bài Tập Luyện Thanh:

BÀI 3 :

a. Bài đọc và từ vựng:

b . Ngữ Âm :

C. Bài Tập Luyện Thanh:

BÀI 4 :

a. Bài đọc và từ vựng:

B. Ngữ âm :

C. Bài Tập Luyện Thanh :

BÀI 5 :

a.  Bài đọc và từ vựng:

B. Ngữ Âm

C. Bài Tập Luyện Thanh :

BÀI 6

BÀI 7 :

BÀI 8 :

BÀI 9 :

BÀI 10 :

BÀI 11 :

BÀI 12 :

BÀI 13 :

BÀI 14 :

BÀI 15 :

:

Tham gia bình luận:

Contact Me on Zalo
0963179848
Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử